Zmiana drogiego ubezpieczenia kredytu narzuconego przez bank

Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania w instytucjach bankowych, bez względu na to czy był to kredyt hipoteczny czy też krótkoterminowy kredyt gotówkowy, kredytobiorcy prawie zawsze są zmuszani do zakupu obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej stanowiącej niejednokrotnie warunek do uzyskania finansowania. Różne ubezpieczenia kredytu dają kredytobiorcy złudne poczucie bezpieczeństwa, gdyż polisy ubezpieczeniowe nie gwarantują kredytobiorcy żadnej ochrony ani praw, ponieważ rola kredytobiorcy ogranicza się jedynie do opłacania składek, zaś stronami umowy ubezpieczenia pozostaje towarzystwo ubezpieczeń oraz bank – oczywiście  jako podmiot uposażony.

  Wejście w życie ustawy antylichwiarskiej poskutkowało przeniesieniem kosztów kredytu z marży i prowizji właśnie do takich produktów jak np. różnego rodzaju ubezpieczenia kredytu.  Bank w  dalszym ciągu mógł zarabiać na kredycie 20-25% w skali roku, a kredytobiorca opuszczał bank w przekonaniu, że uzyskał  tani kredyt.

W związku z nowymi regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego zwanymi Rekomendacją U banki zostały między innymi zobligowane do obowiązku  zapewnienia klientowi swobody wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego oraz obowiązku akceptowania przez bank polis ubezpieczeniowych kredytu, zawartej samodzielnie przez klienta.

W praktyce Rekomendacja U oznacza, że kredytobiorca samodzielnie może dokonać wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia, być stroną umowy ubezpieczenia i co najważniejsze korzystać z ochrony jakie daje ubezpieczenie kredytobiorcy.

Bardzo ważną informacją jest to, że istnieje możliwość zamiany ubezpieczeń przy już posiadanych kredytach. Pozwala to na obniżenie raty kredytu nawet o połowę, a w niektórych przypadkach otrzymania zwrotu już zapłaconych składek.