Wyrok! Millennium – klauzula UNWW jest niedozwolona!

Kolejny raz niesłuszność pobieranych składek za ubezpieczenie niskiego wkładu została potwierdzona prawomocnym wyrokiem przez wrocławski Sąd Okręgowy II Wydział Cywilny Odwoławczy.
Skład orzekający jednogłośnie stwierdził abuzywność klauzuli o niskim wkładzie własnym i zasądził zwrot wszystkich pobranych składek na rzecz kredytobiorcy. Nie podzielił również zdania warszawskich sądów o słuszności pobierania pierwszej składki ubezpieczenia przez bank.