Wyrok! mBank zwraca składki za UNWW

Po raz kolejny Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, VIII Wydział Cywilny potwierdził, że zapis obciążający kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest bezprawny, a kredytobiorcy należy się zwrot kosztów. Wyrok dotyczy umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2010 roku.