Wyrok! Kolejna porażka Millennium!

100% przegrana Millennium banku! Klauzula dotycząca niskiego wkładu jest abuzywna, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich składek wraz z odsetkami!

Przypominamy, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot mija z upływem 10 lat! Pamiętajmy o tym aby nie tracić swoich pieniędzy które są nam należne!!!