Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium o zwrot unww!

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelacje stron od wyroku sądu I instancji, uznając go za słuszny. Kredytobiorcy wnosili o zasądzenie zwrotu 1. „składki” unww, natomiast bank liczył na oddalenie powództwa w całości.

Sąd II instancji uznał, że 1.”składka” na unww została słusznie pobrana przez bank, natomiast niezgodnie z prawem zostały pobrane: 2. „składka”, 3. „składka” i 4.”składka”.

Sprawa została wygrana w 87%, a z naszego doświadczenia wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd II instancji stoi na stanowisko, że nie należy zasądzać 1. „składki”.