Manifestacja “Stop Bankokracji” 25 marca 2017 r.

Nie możemy pozostawać bierni wobec tego co stanowi tragedię dla 900 tysięcy osób! Obywateli, którzy zostali oszukani! Nie pozostawajmy bierni!

Protestujemy przeciwko:

-nadmiernej władzy bankierów
-uległości polityków
-bierności urzędników

Żądamy należytej ochrony konsumentów – klientów instytucji finansowych, zwłaszcza kredytobiorców i ubezpieczonych.

Domagamy się sprawiedliwości i przestrzegania prawa oraz rozliczenia winnych za afery finansowe znacznie poważniejsze niż Amber Gold:

-tzw. kredyty frankowe
-polisolokaty
-opcje walutowe.

Szczegóły manifestacji: STOP BANKOKRACJI!

 

Klauzula indeksacyjna – ODFRANKOWANIE KREDYTU

Umowa kredytu indeksowanego stanowi szczególny rodzaj umowy kredytu bankowego, w której kredyt zostaje udzielony i wypłacony w walucie polskiej, lecz następnie rozliczany jest w walucie obcej. Strony umawiają się, że kwota kapitału kredytu wyrażona początkowo w walucie polskiej zostanie – w drodze indeksacji – przeliczona na walutę obcą i oprocentowana w sposób właściwy dla tej waluty. W skutek zadziałania klauzuli indeksacyjnej, w momencie wypłaty kwoty kredytu dochodzi zatem do zaistnienia skutku zbliżonego do nowacji zobowiązania, w skutek czego w miejsce pierwotnego zobowiązania do zwrotu wskazanej w umowie kwoty w złotych powstaje zobowiązanie do zwrotu równowartości tej kwoty w walucie indeksacji. Kredyt, który w momencie udzielenia był kredytem złotowym ulega w ten sposób przekształceniu w kredyt walutowy.
Powyższa konstrukcja do ustalania wysokości zobowiązania przyjmuje tabelę kursów walut kształtowanych przez bank, stanowiąc jednocześnie podstawę indeksacji kredytu. Takie postanowienie formuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Klauzula indeksacyjna wpisana na listę klauzul abuzywnych wykluczyła możliwość jej stosowania. Nieważność zapisu uniemożliwia waloryzację kredytu.

WYROK! mBank oddaje koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego !

Nasz sukces!!! 8 marca Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVIII Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko mBank! Kolejna wygrana i nakaz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO z zakazem pobierania ich w przyszłości. Zasądzona kwota to 8.860,67 zł!, sygnatura akt XVIII C 2944/16

Od momentu złożenia pozwu minęło siedem miesięcy. Odbyło się jedno posiedzenie sądu. Pozytywny dla kredytobiorcy wyrok ogłoszono dwa tygodnie później. Czekamy na uprawomocnienie się wyroku.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVIII Wydział Cywilny

Stowarzyszenie reprezentuje kredytobiorców przed sądem

Obecnie prowadzimy już kilkadziesiąt spraw w całej Polsce! Cieszymy się niezmiernie, że coraz większa liczba frankowiczów decyduje się na głośny sprzeciw i walczy o swoje prawa! Orzecznictwo sądów jest bardzo przychylne dla kredytobiorców i być może jest to kompensata za brak ustawy frankowej. Zwroty pieniędzy będą dla tych, którzy zawalczą o swoje! Czytaj dalej Stowarzyszenie reprezentuje kredytobiorców przed sądem

Zmiana drogiego ubezpieczenia kredytu narzuconego przez bank

Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania w instytucjach bankowych, bez względu na to czy był to kredyt hipoteczny czy też krótkoterminowy kredyt gotówkowy, kredytobiorcy prawie zawsze są zmuszani do zakupu obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej stanowiącej niejednokrotnie warunek do uzyskania finansowania. Różne ubezpieczenia kredytu dają kredytobiorcy złudne poczucie bezpieczeństwa, gdyż polisy ubezpieczeniowe nie gwarantują kredytobiorcy żadnej ochrony ani praw, ponieważ rola kredytobiorcy ogranicza się jedynie do opłacania składek, zaś stronami umowy ubezpieczenia pozostaje towarzystwo ubezpieczeń oraz bank – oczywiście  jako podmiot uposażony. Czytaj dalej Zmiana drogiego ubezpieczenia kredytu narzuconego przez bank

Stowarzyszenie Hekate

Stowarzyszenie Hekate to organizacja społeczna, założona przez grupę konsumentów, której głównym celem jest ochrona praw konsumentów, poszkodowanych przez instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeń. Swoje cele statutowe realizujemy poprzez zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw, wskazanie środków służących ochronie tych praw.  Czytaj dalej Stowarzyszenie Hekate