Od kiedy można naliczać odsetki od nienależnie pobranych składek?

Co do zasady termin naliczania odsetek z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego należy liczyć od daty wskazanej w prawidłowo przygotowanym wezwaniu do banku, do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranych kosztów na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Żądanie zapłaty odsetek od dnia ich zapłaty przez kredytobiorcę, czy też automatycznego pobrania przez bank kosztów na pokrycie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest możliwe, jednaj znacznie rzadziej zasądzane.