o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Hekate to organizacja społeczna, założona przez grupę osób, której głównym celem jest ochrona praw konsumentów, poszkodowanych przez instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeń. Swoje cele statutowe realizujemy poprzez zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw, wskazanie środków służących ochronie tych praw.

W ramach realizacji celów statutowych, wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie osób zaangażowanych w nasz projekt, głównie prawników, specjalizujących się w prawie konsumenckim. Przy ich znaczącej pomocy uświadamiamy konsumentom jakie przysługują im prawa i rozwiązujemy ich problemy.

Obecnie koncentrujemy się głównie na pomocy kredytobiorcom przy „odwalutowaniu” kredytów oraz odzyskaniu zwrotu nienależnie pobranych przez bank składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, zapisy stosowane w bankowych wzorach umów o kredyt hipoteczny, dotyczące obowiązku pokrywania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają charakter klauzuli niedozwolonej.

Takie orzecznictwo sądów powszechnych oznacza, że świadczenie dokonane przez kredytobiorcę na rzecz banku nie ma podstawy prawnej, gdyż zapisy o refinansowaniu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie wiążą kredytobiorców.