Kontakt

Stowarzyszenie Hekate
ul. Świdnicka 22
50 – 068 Wrocław

e-mail: biuro@hekate.org.pl

tel: 799 803 804
(dyżur telefoniczny w godzinach: 16.00-19.00)