Jak odzyskać składki na UNWW?

W pierwszej kolejności sprawdź czy masz w umowie o kredyt hipoteczny zapis dotyczący obowiązku opłacania/zwrotu kosztów składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Jeżeli nie ma masz pewności czy taki zapis znajduje się w Twojej umowie, umów się telefonicznie na spotkanie z nami i wspierającymi nas prawnikami lub prześlij skan umowy o kredyt hipoteczny na adres e-mail: biuro@hekate.org.pl.

Po przekazaniu nam podstawowych informacji dotyczących zawarcia umowy o kredyt hipoteczny i dokładnej analizie umowy, bezpłatnie przedstawimy naszą ocenę możliwości odzyskania zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu pobranych przez bank.

W przypadku, gdy zdecydujesz się na odzyskanie składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, wystąpimy w Twoim imieniu do banku z wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranej przez bank kwoty. W razie negatywnej odpowiedzi banku, nasi prawnicy sporządzą pozew do sądu oraz zapewnimy Tobie niezbędną pomoc prawną podczas postępowania sądowego.

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania skontaktuj się z nami!