Cele Stowarzyszenia

Zadaniem Stowarzyszenia Hekate jest konsekwentne realizowanie celów zapisanych w naszym Statucie, w taki sposób, by swoim działaniem obejmować jak największą liczbę osób poszkodowanych, które potrzebują ochrony i pomocy prawnej.

Priorytetem organizacji są działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa oraz pomoc kredytobiorcom, konsumentom, pracownikom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.