Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium o zwrot unww!

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelacje stron od wyroku sądu I instancji, uznając go za słuszny. Kredytobiorcy wnosili o zasądzenie zwrotu 1. „składki” unww, natomiast bank liczył na oddalenie powództwa w całości.

Sąd II instancji uznał, że 1.”składka” na unww została słusznie pobrana przez bank, natomiast niezgodnie z prawem zostały pobrane: 2. „składka”, 3. „składka” i 4.”składka”.

Sprawa została wygrana w 87%, a z naszego doświadczenia wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd II instancji stoi na stanowisko, że nie należy zasądzać 1. „składki”.

Wyrok! mBank zwraca składki za UNWW

Po raz kolejny Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, VIII Wydział Cywilny potwierdził, że zapis obciążający kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest bezprawny, a kredytobiorcy należy się zwrot kosztów. Wyrok dotyczy umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2010 roku. 

Wyrok! Millennium – klauzula UNWW jest niedozwolona!

Kolejny raz niesłuszność pobieranych składek za ubezpieczenie niskiego wkładu została potwierdzona prawomocnym wyrokiem przez wrocławski Sąd Okręgowy II Wydział Cywilny Odwoławczy.
Skład orzekający jednogłośnie stwierdził abuzywność klauzuli o niskim wkładzie własnym i zasądził zwrot wszystkich pobranych składek na rzecz kredytobiorcy. Nie podzielił również zdania warszawskich sądów o słuszności pobierania pierwszej składki ubezpieczenia przez bank.

 

WYROK! mBank –> kredyt w PLN –> zwrot UNWW

Kolejna wygrana! Umowa spłaconego w 2009 roku kredytu, udzielonego w PLN zawierała klauzule niedozwolone! Tak orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia zasądzając zwrot pobranych składek za UNWW!

Spłata kredytu nie oznacza braku możliwości ubiegania się o zwrot świadczeń nienależnych! Jedyne co nas ogranicza to 10-letni okres przedawnienia! Pamiętajmy o tym i walczmy o swoje!

Wyrok! Kolejna porażka Millennium!

100% przegrana Millennium banku! Klauzula dotycząca niskiego wkładu jest abuzywna, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich składek wraz z odsetkami!

Przypominamy, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot mija z upływem 10 lat! Pamiętajmy o tym aby nie tracić swoich pieniędzy które są nam należne!!!