Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium o zwrot unww!

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelacje stron od wyroku sądu I instancji, uznając go za słuszny. Kredytobiorcy wnosili o zasądzenie zwrotu 1. „składki” unww, natomiast bank liczył na oddalenie powództwa w całości.

Sąd II instancji uznał, że 1.”składka” na unww została słusznie pobrana przez bank, natomiast niezgodnie z prawem zostały pobrane: 2. „składka”, 3. „składka” i 4.”składka”.

Sprawa została wygrana w 87%, a z naszego doświadczenia wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd II instancji stoi na stanowisko, że nie należy zasądzać 1. „składki”.

Wyrok! mBank zwraca składki za UNWW

Po raz kolejny Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, VIII Wydział Cywilny potwierdził, że zapis obciążający kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest bezprawny, a kredytobiorcy należy się zwrot kosztów. Wyrok dotyczy umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2010 roku. 

WYROK! wygrana prawomocnym wyrokiem! mBank oddaje składki za UNWW

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy potwierdził abuzywność klauzuli niskiego wkładu własnego, oddalając apelację złożoną przez pełnomocnika banku.

Wszystkie składki pobrane przez bank wraz z odsetkami trafiły już na konto kredytobiorcy!  Zwrot należy się każdemu kredytobiorcy ponoszącemu koszty UNWW, a otrzyma go ten kto zrobi krok w kierunku wygranej!

Millennium proponuje kolejne aneksy do umów kredytowych!

Uwaga! Millennium po raz kolejny wychodzi z propozycją rozwiązania problemu kredytów frankowych proponując podpisanie aneksu

Tym razem bank podniósł „atrakcyjność” warunków które oferował już w 2015 roku. Jako pierwszą propozycję podano przewalutowanie kredytu waloryzowanego do CHF na polskie złote po aktualnym kursie NBP. Co ciekawe aktualny kurs będzie obowiązywał „o ile bank i kredytobiorca nie ustalą innego”

Przewalutowując kredyt mamy jeszcze szanse na obniżenie marży, tak samo gdy zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu, jednak nie mniej jak 10% aktualnego zadłużenia.

Wystąpienie z tego typu propozycją jest próbą zalegalizowania umów, które stanowią niewygodną kwestię dla banku. Korzyść oczywiście jest jednostronna, a kredytobiorca nadal będzie spłacał zawyżoną kwotę kredytu której nigdy nie dostał.

Spróbujemy uzgodnić z bankiem inny (np. z dnia zaciągnięcia) kurs niż aktualny NBP. Poinformujemy o przebiegu negocjacji.

Wyrok! Kolejna porażka Millennium!

100% przegrana Millennium banku! Klauzula dotycząca niskiego wkładu jest abuzywna, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich składek wraz z odsetkami!

Przypominamy, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot mija z upływem 10 lat! Pamiętajmy o tym aby nie tracić swoich pieniędzy które są nam należne!!!