Bank Millennium – zwrot składek unww ponad 12.000 zł i unieważnienie aneksu wprowadzającego prowizję za zwiększone ryzyko banku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, I Wydział Cywilny unieważnił aneks zamieniający zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu na prowizję za zwiększone ryzyko banku z tytułu występowania niskiego wkładu własnego oraz zasądził łącznie ponad 12.000 zł jako zwrot składek UNWW.